Tarjoamme hands on -tyylistä kehityspalvelua valmistavan teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin. Olemme ratkaisuissamme tunnettuja itseohjautuvista, yksinkertaisista ja käyttäjäystävällisistä toteutuksista.

Innovatiivisuus ja vankkumaton intohimo asioiden eteenpäin viemiseen luovat saumattomasti toimivia ratkaisuja järjestelmien ja käytännönprosessien rajapintaan.


Miten voisimme olla avuksi?

Järjestelmät

Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys- ja käyttöönottoprojektit. Vankka kokemuksemme toiminnanohjausjärjestelmien kehitys- ja käyttöönottoprojektien läpiviennistä käytössänne. Ymmärrämme järjestelmätason ja käytännöntyön rajapinnalla olevat tarpeet ja pystymme luomaan saumattomasti yhteensopivia ratkaisuja vankan käytännönläheisen osaamisemme avulla.

Lue lisää


Prosessit

Prosessikuvaukset ja prosessien kehittäminen sekä pienet ja suuret muutosten jalkauttamiset onnistuvat myös käytännöntasolla hands on -tyylisen toimintamme ansiosta.

Lue lisää


Projektinhallinta

Projektinhallinta on suuri osa arkeamme. Hyödynnä osaamisemme asioiden hallitussa ja tehokkaassa läpiviennissä.

Lue lisää


Sisälogistiikka

Materiaalivirtojen kehitys tai vaikkapa raaka-aineiden hallinnan kehitys. Tarjoamme tukeamme materiaalivirtojen hallintaan. Avullamme otat haltuun helposti esimerkiksi pienosien ohjauksen tai voimme luoda luotettavia ja itseohjautuvia prosesseja varmistamaan valmistuksen katkoton toiminta ja kevyt hallinta.

Lue lisää


Mittarit ja raportointi

Toimintaa ohjaavien mittareiden kehittäminen ja visualisointi sekä BSC mittarit. Mittareiden visualisointi on lähellä sydäntämme ja uskomme, että tässäkin tapauksessa yksinkertainen on kaunista. Pyrimme luomaan aidosti toimintaa ohjaavaa ja helppolukuista raportointia ja ratkaisuissamme pyrimme tuomaan selkeät mittaristot visuaalisesti esille sinne, jossa niillä voidaan vaikuttaa aidosti ja reaaliaikaisesti päätöksentekoon.

Lue lisää


Kustannuslaskenta

Tuotekustannusten laskennan kehitys. Hyvin toimiva kustannuslaskenta on yksi hyvin hallittavan liiketoiminnan peruskivistä. Kustannuslaskennan kehitysprojektit ovat mahdollisia hands on -tyylisesti aina lattiatason määrittelyistä automaattisesti toimiviin toiminnanohjausjärjestelmän prosesseihin. Tarjoamme mielellämme kaiken kustannustenhallinnan osaamisemme asiakkaidemme käyttöön.

Lue lisää


Tuotannonsuunnittelu

Tuotannonsuunnittelun kehitys vankalla kokemuksella. Tuotannonsuunnittelu on valmistuksen keskeisin toiminto. Sen kehitys vaatii kaikkien tukitoimintojen kattavaa ymmärrystä. Usein tuotannonsuunnittelun kehitys ulottuu myös tukitoimintojen kehitykseen, jolla varmistetaan sujuva tilaustenkäsittely ja lyhyet vasteajat tilauksenkäsittelyprosessiin. Myös sujuvat raaka-ainevirrat kulloisessakin tuotannonsuunnittelumallissa tehostavat tilaus-toimitusketjun toimintaa. Olemme miellämme mukana kehittämässä tuotannonsuunnittelun prosesseja ja laaja valmistavan teollisuuden kokemuksemme on kehitysprojektien tukena.

Lue lisää


Muu konsultointi

Pystymme hoitamaan monipuolisesti valmistavan teollisuuden ja logistiikan projekteja liittyen vaikkapa laatujärjestelmien kehittämiseen, logistiikkaan tai työturvallisuuteen. Kokemuksemme konepaja -ja prosessiteollisuudesta antaa hyvän pohjan kehittää asiakkaillemme toimivia ratkaisuja. Tunnemme ISO9001 ja ISO14001 vaatimukset ja olemme toimineet hitsauksen, koneistuksen, robottien ja automaation parissa, joten kanssamme on helppoa keskustella monenlaista käytännönhaasteista.

Lue lisää


Miksi me?

Toimitamme joustavasti ja täsmällisesti osaamistamme asiakkaan kanssa sovitulla toimintatavalla. Kyseessä voi olla perinteinen liikkeenjohdon konsultoinnin tapainen kehityskohde, prosessikehitys tai vaikka hyvinkin laaja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tai -kehitysprojekti.

Ennalta tuttuja toiminannohjausjärjestelmiä ovat Profio360 (V10), Epicor ERP, iScala sekä Microsoft AX. Pystymme tuomaan asiakkaan toiminnan kehitykseen laajan näkemyksemme erilaisista toimintaympäristöistä ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä nopeasti vastaamaan asiakkaan tarpeisiin mm. edellä mainittuihin toiminnanohjausjärjestelmiin liittyen.

Raportointijärjestelmistä sekä toimintaa tukevista järjestelmistä ennalta tuttuja ovat mm. Qlik, Esmikko, Jotbar, Camline, SSGAW, Power Apps, Power BI sekä pystymme kehittämään vaikkapa räätälöityjä visuaalisia web-pohjaisia raportointi- ja ohjaustyökaluja asiakkaan tarpeiden mukaan. Meiltä myös Microsoft Power Apps sovellukset, joiden avulla otat helposti haltuun mobiilin tiedonkeruun tai luot yksinkertaista ohjausta toimintojen suorittamiseen.

Meiltä löytyy myös osaamista kehittää valmistavan teollisuuden sisälogistiikkaa ja päivittäisjohtamisen malleja ja työkaluja. Haluamme olla pitkäjänteinen kehittämisen yhteistyökumppani ja toimittaa siten vakuuttavia kehitysprojekteja perustuen vahvaan asiakkaan toiminnan tuntemukseen.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää kuinka voisimme olla mukana kehittämässä toimintaanne.


Esittelemme mielellämme tapoja kuinka voisimme tehostaa liiketoimintaanne. Ota yhteyttä niin sovitaan maksuton tapaaminen, jossa voimme käydä läpi kehittämistarpeitanne ja kuinka voimme olla avuksi hands on -tyylisellä toiminnallamme.